SKUPINY VE FARNOSTI

V naší farnosti se pravidelně či nepravidelně setkává několik skupin různého složení či zaměření. Blíže viz jednotlivé rubriky. 

KAŽDÝ FARNÍK  BY SE MĚL SNAŽIT, DLE SVÝCH MOŽOSTÍ, DOVEDNOSTÍ, POMÁHAT VE FARNOSTI A VYTVÁŘET JI LEPŠÍ...

    S chola

     Schůzky dětské scholy na nedělní a sváteční bohoslužby probíhají  na faře vždy v               pátek v 16:30 a v neděli 30 minut před začátkem mše svaté. Všichni nadšení hudebníci       a zpěváci jsou vítáni. 

 

    Ministranti a akolyté

    Seznamte se s našimi ministranty, kteří pomáhají svou službou u oltáře.

 

    Lektoři

    Úkolem lektora je přečíst Boží slovo při mši svaté.


 

 

   Varhaníci, chrámový sbor

    Hudba činí naše bohoslužby, obřady i svátosti slavnostnějšími.

Duchovní společenství Eucharistická hodina

U příležitosti diecézního eucharistického kongresu dne 16. května 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická hodina“.

Úklid a výzdoba kostela

Ve farním kostele se na úklidu podílejí skupinky dobrovolníků ze všech obcí kromě míškovských, kteří si uklízejí svůj filiální kostel. Tato práce je nenápadná, skrytá, ale  je potřebná a proto velmi záslužná.

 

Stránky holek ze scholy Mysločovice. Najdete zde informace o jednotlivých členec, informace o zkouškách, fotografie i to, čím se holky baví.
Stránky ministrantů farnosti Mysločovice
TOPlist

Kontakt

Farnost Mysločovice Mysločovice 10
763 01

P. Michal Šálek, farář
Soukromý tel.: 731 621 228
Farní mobil: 733 741 865
č. ú. 169751969/0300
IČO 484 71 780
famyslocovice@ado.cz