Vánoční příběh - 30.12.2016

Roráty se snídaní - 17.12.2016

Návštěva sv. Mikuláše - 7.12.2016

Pomazání nemocných - 11.11.2016

Žehnání adventního věnce - 26.11.2016

Misijní neděle - 23.10.2016

Příprava předmětů na misijní jarmark - 9.10.2016

Poutní mše sv. v Machové - 2.10.2016

Žehnání zvonkohry v Sazovicích - 28.9.2016

Biřmování - 24.9.2016

Žehnání úrody - 11.9.2016

Farní den - 4.9.2016

Žehnání aktovek - 4. 9. 2016

Mše sv. na Hostišové - 2. 9. 2016

Cyklovýlet na Velehrad - 20. 8. 2016

Mše sv. na ukončení školního roku - 24. 6. 2016

Starý hanácký právo Sazovice - 12. 6. 2016

První svaté přijímání - 5. 6. 2016

Slavnost Těla a Krve Páně - 26. 5. 2016

Svatodušní vigilie - 14. 5. 2016

Pouť prvokomunikantů na Velehrad - 7. 5. 2016

Noční křížová cesta na Hostišovou - 25. 3. 2016

Křížová cesta ke kříži v Háji - 20. 3. 2016

Představení prvokomunikantů - 14. 2. 2016

Žehnání tříkrálových koledníků - 8. 1. 2016

Stránky holek ze scholy Mysločovice. Najdete zde informace o jednotlivých členec, informace o zkouškách, fotografie i to, čím se holky baví.
Stránky ministrantů farnosti Mysločovice
TOPlist

Kontakt

Farnost Mysločovice Mysločovice 10
763 01

P. Michal Šálek, farář
Soukromý tel.: 731 621 228
Farní mobil: 733 741 865
č. ú. 169751969/0300
IČO 484 71 780
famyslocovice@ado.cz