Farní kalendář na rok 2020

Leden

1. ledna - středa

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Světový den modliteb za mír

3. ledna - pátek

Žehnání tříkrálových koledníků

6. ledna – pondělí

                        Slavnost Zjevení Páně – Tři králové

12. ledna -  neděle

Svátek Křtu Páně (konec doby vánoční)

18. – 25. ledna

                        Týden modliteb za jednotu křesťanů

Únor

2. února - neděle

Svátek Uvedení Páně do chrámu (žehnání svící „hromniček“)

                        Světový den zasvěceného života

8. února – sobota

Farní ples (Sazovice)

11. února - úterý

                        Světový den nemocných

26. února – středa

                        Popeleční středa (začátek doby postní)

 

Březen

19. března - čtvrtek

Slavnost sv. Josefa (doporučený svátek)

25. března - středa

Slavnost Zvěstování Páně

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

 

 Duben

5. dubna – neděle

Květná neděle

Křížová cesta obcí ke kříži v Háji

9. dubna - čtvrtek

Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně

10. dubna - pátek

Velký pátek – velkopáteční obřady

Noční křížová cesta na Hostišovou

11. dubna - sobota

Bílá sobota – vigilie Zmrtvýchvstání Páně

12. dubna - neděle

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (sbírka na kněžský seminář, žehnání pokrmů)

13. dubna - pondělí

Pondělí velikonoční

19. dubna - neděle

Neděle Božího milosrdenství

 

Květen

2. května - sobota

Mše sv. na Hostišové

3. května – neděle

Poutní mše sv. Míškovice - sv. Florián

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

16. května - sobota

Svátek sv. Jana Nepomuckého 

20. května - středa

Vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně (Sazovice)

27. května – středa

                        Mše sv. za rodiny farnosti - sv. Zdislava – mše sv. v 18.00

30. května – sobota

                        Svatodušní vigilie

31. května – neděle

                        Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

Červen

7. června - neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice (patrocinium farního kostela – farní pouť)

 11. června – čtvrtek

Slavnost Těla a Krve Páně („Boží Tělo“)

14. června – neděle

                        Poutní mše svatá v Míškovicích – sv. Antonín z Padovy – mše sv. v 9:00

19. června – pátek

                        Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

                        Rozloučení se školním rokem - mše sv. v 18:00, táborák na farním dvoře

21. června – neděle

                        První svaté přijímání

24. června - středa

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

26. června – pátek

                        Rozloučení se školním rokem - mše sv. v 18:00, táborák na farním dvoře

29. června – pondělí

                        Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

 

Červenec

2. července - čtvrtek

Mše sv. na Hostišové

5. července - neděle

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

18. – 25. července

Farní tábor

 

 Srpen

15. srpna - sobota

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

23. srpna – neděle

Poutní mše sv. v Lechoticích - sv. Bartoloměj - mše svatá v 10:30

30. srpna – neděle

                        Žehnání aktovek při mši svaté v 10:30

 

Září

2. září - středa

Mše sv. na Hostišové

6. září - neděle

Žehnání úrody – dožínky  - při mši sv. v 10:30

11. – 13. září

                        Potáborko na faře v Tlumačově

28. září - pondělí

Poutní mše sv. v Sazovicích - sv. Václav

 

Říjen

4. října – neděle

                        Poutní mše sv. v Machové – sv. Michael – mše sv. v 10:30

11. října – neděle

Mše sv. v Sazovicích v 7.30 – fatymské děti sv. František a Hyacinta

17. října - sobota

                        Misijní most modliteb (20:00)

18. října – neděle

Misijní neděle (misijní jarmark)

 

Listopad

1. listopadu - neděle

Slavnost Všech svatých

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

2. listopadu - pondělí

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

10. listopadu – úterý

Adorační den farnosti

22. listopadu -  neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

28. listopadu – sobota

Žehnání adventního věnce před kostelem

29. listopadu – neděle

                        První neděle adventní

 

Prosinec

4. prosince – pátek

                       Návštěva sv. Mikuláše při mši sv. v 18:00

5. prosince – sobota

                       Roráty – mše sv. v 7:00, snídaně pro děti na faře

8. prosince - úterý

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

12. prosince – sobota

                       Roráty – mše sv. v 7:00, snídaně pro děti na faře

19. prosince – sobota

                       Roráty – mše sv. v 7:00, snídaně pro děti na faře

24. prosince - čtvrtek

                       Štědrý den – vigilie slavnosti Narození Páně

25. prosince - pátek

Slavnost Narození Páně

26. prosince - sobota

Svátek sv. Štěpána

27. prosince - neděle

Svátek sv. Rodiny (obnova manželských slibů)

31. prosince - čtvrtek

Poděkování za končící kalendářní rok

Tichá adorace před půlnocí

Stránky holek ze scholy Mysločovice. Najdete zde informace o jednotlivých členec, informace o zkouškách, fotografie i to, čím se holky baví.
Stránky ministrantů farnosti Mysločovice
TOPlist

Kontakt

Farnost Mysločovice Mysločovice 10
763 01

P. Michal Šálek, farář
Soukromý tel.: 731 621 228
Farní mobil: 733 741 865
č. ú. 169751969/0300
IČO 484 71 780
famyslocovice@ado.cz